Bakken gård

mat til kropp og sjel

Gården vår ligger fint og fredelig til på Orre, midt i matfatet på Jæren. Akkurat dette med matfat er utrolig viktig for oss, og vi vil gjerne videreføre den stolte tradisjonen med å bringe smakfulle, ferske, kortreiste og helsebringende grønnsaker direkte fra bonden til forbruker. Vi er en andelsgård, og alle som er interessert kan kjøpe en andel for en sesong av gangen. Man kan også få kasser med sesongens lekre grønnsaker levert gjennom å kjøpe en henteandel. Les mer om dette under andelsgården. 

I tillegg til å dyrke grønnsaker, har vi tilbud om ulike kurs og arrangementer. Vi synes det er veldig hyggelig å kunne lære bort til andre det vi har lært og erfart selv. Sjekk gjerne kalenderen for å se årets tilbud av kurs og andre tilstelninger.

Bli andelshaver!

Vi startet Bakken andelsgård i 2019 sammen med 15 andelshavere. Vi doblet antallet i 2020, da var vi 34 som deltok. Framover ser vi for oss en gradvis utviding, slik at enda flere kan bli med som andelshavere hos oss.