Bakken gård på Orre

Mat til kropp og sjel!

Bakken gård ligger fint og fredelig til på Orre, midt i matfatet på Jæren.  Akkurat dette med matfat er utrolig viktig for oss, og vi vil gjerne videreføre den stolte jærske tradisjonen med å bringe smakfulle, ferske, kortreiste og helsebringende grønnsaker direkte fra bonden til forbruker.  Bakken gård er en andelsgård, noe som betyr at alle som er interessert kan kjøpe en andel for en sesong av gangen – så lenge vi har ledige plasser. 

I tillegg til å dyrke grønnsaker, har vi tilbud om ulike kurs og arrangementer, og vi tilbyr teambuilding til bedrifter, lag og foreninger. Vi synes det er veldig hyggelig å kunne lære bort til andre det vi har lært og erfart selv. Sjekk gjerne kalenderen for å se årets tilbud av kurs og andre tilstelninger.

Bli andelshaver!

Vi startet Bakken andelsgård i 2019 sammen med 15 andelshavere. Det gikk såpass fint at vi i 2020 mer en doblet antallet andelshavere til 34. I årene framover ser vi for oss en gradvis utviding, slik at enda flere kan bli med som andelshavere hos oss. 

Bakken andelsgård ligger på Orre, like ved Horpestadvannet. Bilde tatt i august 2021.