Bonden på gården

Tone Lill Molund

 – grunnlegger av Bakken andelsgård, økonom og yogalærer

Bakken gård har vært i familiens eie siden 1949, og her vokste jeg opp. Farmor og farfar hadde kyr, hest, høner og griser, og dyrket flere ulike sorter grønnsaker til eget bruk. Som voksen fikk jeg etterhvert øynene opp for hvor viktig det er å ta vare på naturmangfoldet, inkludert molda vi trår på. Foredraget om Jordboka ble et vendepunkt, og i 2018 startet jeg et prøvedyrkingsprosjekt i samarbeid med Dag Jørund Lønning fra Høgskulen for grøn utvikling. Regenerative metoder ble testet ut på gården med stor suksess og publisitet i media.

70 år etter at gården kom i familiens eie, startet jeg omlegging av gården til et andelsbruk. Ingenting er mer givendes, ingenting er mer gledesfylt, enn å skape noe. Hver sesong starter vi med blanke ark, og forvandler grønnsaksbedene til en frodig, summende hage i løpet av vår og sommer. Å være så nær naturen og årstidene, gir mening for meg.

ToneLill